Estland, Letland, Litauen

In het voorjaar van 2006 hebben mijn man en ik met de caravan een reis gemaakt met de ANWB rond de Oostzee en daarbij hebben we ook Estland, Letland en Litouwen bezocht en dan met name de hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius.

Over die drie steden gaat dit verhaaltje.

 

Estland

Letland

Litouwen

Les 2

 

 

Estland - Tallinn

Tallinn heeft een sprookjesachtige binnenstad. De architectuur uit de tijd van de Hanzesteden is hier nog heel goed bewaard gebleven, het centrum is in veel opzichten nog Middeleeuws. De stad heeft dit o.a. te danken aan de stadsmuren die in vroeger tijden bescherming boden tegen vreemde troepen, muren die er overigens nog steeds staan, evenals de torens. Als je met de boot aankomt in Tallinn, zie je die torens al van verre staan, een imposant
gezicht.
Uit archeologische vondsten heeft men kunnen opmaken dat er op de plaats van het huidige Tallinn als rond 2500 v.C. een nederzetting was.
In 1219 werd Tallin bezet door de Denen, die er een eigen fort en kerk bouwden. Inmiddels vestigden zich aan de voet van de heuvel Duitse koopleiden en in 1285 sloot Tallinn
zich aan bij de Hanzeliga. In de daaropvolgende eeuwen maakte de Deense bezetting plaats voor de Duitse, waarna
de stad uitgroeide tot een stad met ca. 4000 inwoners. De glorietijd beleefde Tallinn in de 15e en 16e eeuw, maar met het verval van de Hanzeliga verdween ook de welvaart. Pas toen in 1710 Peter de Grote de stad veroverde, kreeg het weer meer betekenis.
Na de Eerste Wereldoorlog was Tallinn redelijk welvarend, maar WO II maakte hier een abrupt einde aan. In 1944 werd een deel van de stad gedeeltelijk verwoest door een
Russisch bombardement. Daarna werd de stad overheerst door de Sovjet-Unie, een overheersing waaraan pas in 1991 een einde kwam. Na het herstel van de onafhankelijkheid werd de restauratie van de oude stad voortvarend aangepakt, het centrum heeft sinds 1997 een beschermde
status van de Unesco.

Er is heel veel moois te zien in Tallinn, nu een sfeervolle, westers georiënteerde stad met veel monumenten, maar ook met heel veel terrassen en uitgaansgelegenheden.

Terug naar boven

Letland - Riga

Riga, de hoofdstad van Letland, is een veel grotere stad dan Tallinn, met drukke winkelstraten en hoge flatgebouwen. Riga is al sinds de Middeleeuwen het hart van het Balticum, toen hier de centrale macht van de Lijflandse orde zetelde.
Ook onder Zweeds en Russisch bewind was het de belangrijkste stad van de Baltische staten. Nu is Riga een stad met 760.000 inwoners!
Karakteristiek zijn de Duitse pakhuizen uit de Hanzetijd en de spitse kerktorens, maar voor de vele Jugendstilgebouwen, vele al gerestaureerd, voor andere moet er nog geld beschikbaar komen.

Ook Riga was lid van de Hanzeliga en door de gunstige ligging aan de monding van de Daugava een zeer belangrijk een succesvolle stad. De rivier de Daugava loopt door tot ver in Wit-Rusland en daarmee was Riga een ideaal beginpunt voor handelsroutes naar het oosten.

Ook in de 20e eeuw groeide de welvaart gestaag, de stad kreeg zelfs de bijnaam"Klein Parijs". Maar ook hier bracht de Tweede Wereldoorlog een abrupt einde aan de voorspoed. Na de oorlog werd Riga een van de grootste industriesteden
binnen de Sovjet-Unie. In de Sovjettijd was Riga een grauwe industriestad geworden, maar sinds de onafhankelijkheid is het weer helemaal opgebloeid.

In de winkels zijn de meest luxueuze artikelen te koop.

Terug naar boven

Litouwen - Vilnius

Vilnius is een heel andere stad dan Tallin en Riga. Litouwen heeft ook een andere geschiedenis. Volgens de legende zou Vilnius in 1323 op goddelijk ingeven gesticht zijn door groothertog Gediminas, maar zeker 1000 jaar eerder was er al bewoning. De stad is regelmatig verwoest, maar nadat er in het begin van de 16e eeuw een 2,4 km lange
verdedigingsmuur werd gebouwd, brak er een periode van rust en voorspoed aan. Vilnius ontwikkelde zich in de loop der jaren tot het voornaamste boekdrukcentrum van Europa.

In 1569 werd het Pools-Litouwse gemenebest gevormd en werd Warschau de nieuwe hoofdstad, maar Vilnius bleef zijn belangrijke status houden, met name door de komst van de jezuieten, die een school stichtten, die na enige jaren was uitgegroeid tot een belangrijke universiteit. De jezuieten brachten ook de barokstijl mee, een stijl die vanaf de 17e eeuw het gezicht van de stad is gaan bepalen.

Einde van de 18e eeuw vonden er grote plunderingen en vernietigingen plaats tijdens de inlijving van Litouwen bij tsaristisch Rusland. In deze periode werd Vilnius vooral een
toevluchtsoord voor de Poolse adel. De stad raakte in het slop, een situatie die pas veranderde aan ht einde van de 19e eeuw als gevolg van de industrialisatie. De bevolking
groeide van 20.000 inwoners rond 1800 naar 160.000 een eeuw later, waarbij de helft van de bevolking joden waren. Litouwers telde de stad nauwelijks.

Na de Eerste Wereldoorlog werd Vilnius uitgeroepen tot hoofdstad van de nieuw gevormde Litouwse republiek, maar in 1920 werd de stad ingenomen door Poolse troepen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam ook Litouwen onder Sovjet gezag, tot 1991. Inmiddels heeft ook Vilnius een beschermde status van Unesco en is ook hier de restauratie in volle gang.

Terug naar boven